Bezpieczeństwo danych
Przejrzystość
Wsparcie
Modułowość
Ochrona
Beneficjent

To pierwszy w Polsce kompleksowy program dostępny poprzez przeglądarkę internetową do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Stworzony przez najlepszych praktyków kontrolujących wykorzystanie funduszy UE na terenie Polski.


KUP TERAZ

Kompleksowe narzędzie do zarządzania projektem ze środków EFRR.

Generowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Najlepszą na rynku ochronę przed błędami popełnianymi przy prowadzeniu projektu.

Wsparcie i ochronę przed korektami finansowymi.

Innowacyjny program w skali kraju.

Łatwość obsługi dającą pewność wzorowego prowadzenia projektu.

Modułową budowę zawierającą m.in. moduł zamówień, zarządzania personelem, wiedzy oraz archiwizacji.

Moduł zamówień (połączony z serwerem pocztowym) prowadzący proces zamówienia od etapu szacowania wartości zamówienia, aż do etapu wygenerowania umowy.

Moduł archiwum umożliwiający zachowanie w porządku chronologicznym całej dokumentacji projektowej na potrzeby bieżącej obsługi, jak i możliwych kontroli zewnętrznych.

Czym jest platforma Beneficjent?


Program składa się z kilku modułów w tym m.in. moduł wiedzy, zarządzania personelem, zamówień, archiwizacji. Program prowadzi Beneficjenta krok po kroku, od etapu wprowadzenia danych lub ich importu, poprzez generowanie spersonalizowanej niezbędnej dokumentacji projektowej. Jedną z wielu zalet programu jest jego automatyzacja. Szanujemy czas Beneficjenta, a nasz Program pozwoli im go zaoszczędzić. W module zarządzania personelem generowana jest cała dokumentacja dla personelu projektowego. Dla każdego pracownika sporządzane są według potrzeb np. umowy o dzieło lub zlecenia, oddelegowania, oświadczenia o 276 godzinach, protokoły odbioru dzieł lub zleceń. Beneficjent otrzymuje konkretne wsparcie zarówno na etapie sporządzenia umów i oddelegowań personelu jak i na późniejszych etapach związanych z generowaniem oświadczeń i odbieraniem wykonanych usług i dzieł. Moduł zamówień w połączeniu z serwerem pocztowym prowadzi proces zamówienia od etapu szacowania wartości zamówienia wraz z wysłaniem poczty, poprzez wybranie właściwego trybu zamówienia, sporządzenie zapytania ofertowego oraz wybór wykonawcy aż do etapu wygenerowania umowy. Moduł zamówień jest innowacyjnym rozwiązaniem w skali kraju, którego głównym zadaniem jest ustrzec Beneficjentów przed błędami popełnianymi w przy realizacji zamówień i w konsekwencji wysokimi korektami finansowymi. Program jest tak napisany, że nawet niedoświadczeni użytkownicy i początkujący Beneficjenci nie powinni mieć problemów z jego obsługą i wzorowym prowadzeniem swojego Projektu.

Program generuje wszystkie niezbędne dokumenty. Moduł archiwum umożliwia zachowanie w porządku chronologicznym całej dokumentacji projektowej na potrzeby bieżącej obsługi jak i możliwych kontroli zewnętrznych.Co zyskujesz?


Najnowocześniejsze i wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami UE.

Najlepszą dostępną na rynku spersonalizowaną dokumentację projektową zgodną z wymaganymi wytycznymi.

Pomoc i Fachowe wsparcie. w prowadzeniu projektu.

Unikatowy na rynku moduł zamówień, którego zadaniem jest ochronić beneficjenta przed błędami i korektami finansowymi.